scroll down

Сторм Група

Со желбата за интернационализација на бизнисот, компанијата се приклучи на групата со 8 други членови и нуди комплетна интегративна услуга како одговор на специфичните барања на партнерите и корисниците од сите сектори на бизнисот. Благодарение на континуираното подобрување на портфолиото на решенија, со акцент на развојот на сопствените производи, групата работи заедно во целиот регион и досега има завршено повеќе од 1.500 проекти.

Storm Computers

Jedan je od vodećih domaćih i regionalnih sistem integratora. Kroz partnerski odnos s vodećim svjetskim proizvođačima informacijsko-komunikacijskih tehnologija implementira, usavršava i prilagođava cjelovita komunikacijsko-tehnološka rješenja u skladu sa specifičnim potrebama partnera i korisnika.

Supra Net

На домашниот пазар, признат како лидер во дизајнот и имплементацијата на пасивните телекомуникациски мрежи и дистрибуцијата на пасивна мрежна опрема од водечките светски производители.

Storm Informatika

Регионален системски интегратор на информатичко-комуникациските и хотелските решенија на водечките светски производители со експертиза во имплементацијата на решенијата за IP телефонија, префрлување и рутирање технологии, контакт центри, интелигентни простории и интерактивна телевизија.

Proaxis

Компанија со долгогодишно искуство во дистрибуција на ИТ опрема. Како дистрибутер на водечките светски компании, ги презема глобалните стандарди во бизнисот и комуникацијата со своите клиенти.

Databox

Преку сопствениот центар за податоци, компаниите можат да ги трансформираат напредните технологии во бизнисот и да ги намалат оперативните трошоци и да ја зголемат продуктивноста, што обезбедува клучна предност на пазарот и директно влијае врз создавањето на додадена вредност

Rinels

Компанијата е фокусирана на интегрирани решенија за итни услуги кои ја опфаќаат целата комуникација, прием и управување со итни интервенции, ГИС лоцирање и навигација, снимање, анализа и ERP систем. Овие решенија се применуваат во итна медицинска помош, противпожарни единици, санитарен превоз, комунални и дистрибутивни системи.

Storm ICT

Компанијата е фокусирана на деловните решенија на своите експерти од областа на развој, имплементација и одржување на сложени и интегрални деловни комуникациски системи.

Optima OSN

Регионален системски интегратор и имплементатор на комуникациски системи, деловни решенија и услуги кои им овозможуваат на претпријатијата да градат бизнис околу нивните корисници. Компанијата формира партнерства со водечките светски компании и добавувачи да понуди комплетни решенија за задоволување на потребите на корисниците.