scroll down

Услуги

Интеграциски услуги

Со цел да се подобри организациската комуникација и деловната ефикасност, многу компании под влијание на промените на пазарот донесуваат одлука за спроведување на унифицирана технолошка инфраструктура...

Надзор

STORM Group развива и применува систем за далечинско следење и управување со делови од системот, од клучно значење за бизнисот на клиентот. Со високо автоматизиран визуелен и аудио систем за алармирање...

Одржување

Освен стандардните гарантни услови што секој уред ги поседува при купувањето, сервисот на STORM Group им нуди на клиентите можност за продолжување на гарантниот период и техничка поддршка со гарантирано време за поправка...

Поддршка

Сервисот и техничката поддршка на STORM Group обезбедуваат услуги за испорака,инсталација, одржување, сервисирање на персонални компјутери и лаптопи, работни станици, принтери и мултифункционални уреди...

Проектирање,дизајн и развој

Заедно со професионалното знаење на вработените, континуираното инвестирање во сертификација и искуство, постои и систематски пристап кон деловниот живот и свесноста за животниот циклус на решенија и услуги. При дизајнирање и развивање на ова сервисно решение...

Советување

Современите концепти на информациските системи интегрираат се повеќе и повеќе критериуми со цел да опфатат различни аспекти на функционалноста на информатичките технологии. За да се воочат и да се идентификуваат збир на критериуми...

Управување со проекти

Успехот на информациски-комуникациски систем, решение или услуга вклучува не само дизајнирање и имплементација на решенија кои ќе можат да ги обработуваат сите задачи...

Имплементација и инсталација

Тимот на STORM Group има голем број на сертифицирани експерти за различни технологии и решенија од водечките светски производители - партнери. Повеќе од 50 сертификати го потврдуваат...

Анализа на системи

Пред воведување на нови функционалности на информациско-комуникациската архитектура потребна е детална анализа на системот, што е основа за развој на квалитетен и функционален...

Едукација

Во рамките на Storm Group, образованието е фокусирано на обука на корисниците за работа со испорачани решенија и запознавање со интегрираните технологии во рамките на решението. Во рамките на компанијата, образованието...

затвори

Интеграциски услуги

Со цел да се подобри организациската комуникација и деловната ефикасност, многу компании под влијание на промените на пазарот донесуваат одлука за спроведување на унифицирана технолошка инфраструктура. Имплементацијата на унифицирани информациски и комуникациски решенија подразбира експертиза, знаење и искуство во интегрирањето на комплексни решенија.

STORM Group е еден од водечките интегратори на решенија за интеграциски услуги во информациската и комуникациската архитектура. Интеграциските решенија од STORM Group ги консолидираат и оптимизираат информациските и комуникациските средини, ја подобруваат продуктивноста и обезбедуваат високи безбедносни стандарди за заштита на податоците на корисниците.

STORM Group им нуди на своите корисници разни интеграциски услуги од конвергенција на глас, податоци и видео системи до нови мрежни апликации користејќи ги технологиите на водечките светски производители.

Надзор

STORM Group развива и применува систем за далечинско следење и управување со делови од системот, од клучно значење за бизнисот на клиентот. Со високо автоматизиран визуелен и аудио систем за алармирање, поддршката на корисниците е исто така достапна 24/7 на on-line, преку електронска пошта или по телефон. NOC Системот на на STORM Group е збир на алатки за следење и управување со корисници на ИТ инфраструктура.

Контролниот центар на NOC (Network Operating Center) овозможува:

 • Следење на хардвер и софтвер во системот, со цел да се дијагностицира функционирањето на системот и да се предвидат евентуални инциденти (проактивен мониторинг на системот)
 • Реактивниот мониторинг на системот подразбира корективно дејство во случај на неуспех на системот или деградација на неговите компоненти

Решението кое го имплементира STORM Group обезбедува:

 • Раководство на комуникациски уреди во мрежата од една централна локација
 • Исцрпни Log-info, за деталите на оперативниот статус на системот
 • Проактивно мрежно следење и алармирање во случај на потреба
 • Извештаи (Reports)
 • Helpdesk

Одржување

Освен стандардните гарантни услови што секој уред ги поседува при купувањето, сервисот на STORM Group им нуди на клиентите можност за продолжување на гарантниот период и техничка поддршка со гарантирано време за поправка. Исто така, сервисот обезбедува сопствена услуга за одржување и сервисирање со кое се гарантира нивото на техничка поддршка на корисниците, времето на поправка или замена на уредот. Сите видови на услуги и нивоа на поддршка се прилагодени на потребите на корисниците и се дефинирани со посебен договор.

Ако оштетувањето на опремата (вклучувајќи персонални компјутери, принтери и периферни уреди) експертите од сервисот не се во можност да го решат во рок од 48 часа, на корисниците им е предвидена соодветна замена на опрема до конечното отстранување на дефектот. Ако станува збор за дефект на активна мрежна опрема и сервери, кои сервисните техничари не можат да ги поправат во рок од 12 часа, на корисникот му се обезбедува соодветна опрема се до конечното отстранување на дефектот.

Во зависност од потребите на корисникот и видот на опремата, можно е да се прилагодат услугите за техничко одржување на поединечниот случај и да се прошират нивоата на техничка поддршка. Преку продолжување на условите, можно е да се организира служба за поддршка 24/7, која гарантира брзо отстранување на грешката.

Без оглед на работното време, дефект класифициран како:

 • Приоритет 1 „Застој на производството кај корисник” обезбедува реакција во рок од половина час. Покрај тоа, на секои половина час, CRM HELP DESK во случајот на корисникот го впишува текот на настаните.
 • Приоритет 2 "Сериозно нарушен кориснички систем" за повик исто така е во рок од половина час.
 • Приоритет 3 "Системски неуспех, кој не влијае на производството" се класифицира како дефект во рок од 24 часа.
 • Приоритетите 4 и 5 вклучуваат помали дефекти

PСо пријавување на неуспех на CRM HELP DESK, корисникот добива унифициран број на предметот и во секое време може да добие информации за статусот на поправката или какви било други информации за производите и услугите.

Поддршката исто така им овозможува на корисниците да ги користат услугите на техничарите или инженерите при надградување на системот, замена на опрема, воведување нови компоненти, инсталирање на софтверски решенија или други случајни и потенцијално случајни ситуации кои не се дефинирани со договорот за одржување.

Експертизата на вработените и најсовремената технологија овозможуваат отстранување на грешката дури и пред истата да биде пријавена од страна на корисникот. Предупредувањата дефинирани како "CRITICAL Error" или "PREVENTIVE Action" автоматски се генерираат преку текстуалното известување на системот за појава на проблемот, што им овозможува на експертите да го решат проблемот пред да ескалира во дефект.

Сите неисправни уреди се поправаат во сервисот на STORM Group, освен ако со договорот не е поинаку определено. Сервисот, исто така, има сопственo складиште на оригинални резервни делови кои се ажурираат секојдневно и служат за отстранување на дефектите на опремата во или надвор од гарантниот период. Ако соодветниот резервен дел го нема на лагер во складиштето, истиот е нарачан од овластени сервисни канали преку дистрибутерот.

Поддршка

Сервисот и техничката поддршка на STORM Group обезбедуваат услуги за испорака,инсталација, одржување, сервисирање на персонални компјутери и лаптопи, работни станици, принтери и мултифункционални уреди, опрема за периферна мрежа, сервери и уреди за складирање податоци, како и изработка и извршување на цели проекти и системи.

Сервисот, исто така, обезбедува услуги за отстранување на дефекти во техничката опрема, кои можат да бидат предизвикани од работењето на неисправни делови или несоодветни контролери, како и сервиси за поправка на грешки и недостаток на оперативни системи и сродни апликативни решенија.

Целокупниот сервисен персонал е сертифициран од светски производители, има техничко знаење и има долгогодишно искуство во сервисирање и одржување на информации и техничка поддршка. Ова обезбедува брзо и висококвалитетно отстранување на сите технички недостатоци на уредите.

Проектирање,дизајн и развој

Заедно со професионалното знаење на вработените, континуираното инвестирање во сертификација и искуство, постои и систематски пристап кон деловниот живот и свесноста за животниот циклус на решенија и услуги. При дизајнирање и развивање на ова сервисно решение, STORM Group посветува големо внимание на големината, дистрибуцијата и технолошките барања на компанијата.

Користејќи ги основните принципи на методологиите за управување со животниот циклус, STORM Group им овозможува на корисниците:

 • Концептуална архитектура на решенија со јасно изразен "business case"
 • Анализа на моменталната ситуација, и утврдување на предусловите потребни за спроведување на саканите решенија
 • Дизајн на решенија во согласност со деловните и технолошките потреби
 • Интеграција на решенија без ограничување на компонентите
 • Мониторинг и управување со мрежата
 • Прилагодување кон решенија за архитектура, управување и перформанси за одржување на квалитетот на бизнисот и позитивно корисничко искуство

Советување

Современите концепти на информациските системи интегрираат се повеќе и повеќе критериуми со цел да опфатат различни аспекти на функционалноста на информатичките технологии. За да се воочат и да се идентификуваат збир на критериуми кои се важни за нив, тимот на експерти од STORM Group нуди идентификација и анализа на овие критериуми и врз основа на тоа предлага економски и технички прифатливо решение прилагодено на барањето на клиентот.

Опсегот на консултантски услуги се движи од безбедносните аспекти на информациските системи, континуитетот на бизнисот, контролата на перформансите на ИТ системот, оптимизацијата на ИТ инфраструктурата, дизајнирањето на нови технолошки решенија и миграцијата кон нови, помодерни верзии на постојните технологии.

Нашиот воспоставен систем за контрола на квалитетот на ИТ услугите во рамките на сертифицираниот ISO 20000-1 стандард е најдобрата гаранција за компетентност и искуство за извршување на овие задачи.

Управување со проекти

Успехот на информациски-комуникациски систем, решение или услуга вклучува не само дизајнирање и имплементација на решенија кои ќе можат да ги обработуваат сите задачи. Управувањето со информатички и комуникациски проекти има за задача да постигне бизнис цел, Во рамките на финансиските и техничките рамки, користејќи одредени технолошки решенија, на корисникот му се нуди прифатливо решение.

STORM Group нуди услуги за контролирање и управување со различни аспекти на целиот животен циклус на проектот, од фазата на подготовка, планирање, дизајн до имплементација, оптимизација и одржување на системот. На овој начин се гарантира висока функционалност на секој дел од информацискиот и комуникацискиот систем и решение на конкретни деловни пречки.

Имплементација и инсталација

Тимот на STORM Group има голем број на сертифицирани експерти за различни технологии и решенија од водечките светски производители - партнери. Повеќе од 50 сертификати го потврдуваат континуираното инвестирање во знаење и искуство, како поединци така и целиот тим.

Голем број референтни проекти ја потврдуваат професионалноста на вработените во STORM Group и гарантираат дека проектниот тим ќе ја имплементира целосната функционалност на решението во сите фази на инсталирање на одредено решение според највисоките пропишани професионални стандарди.

Употребата на технологии на глобалните производители во различни сегменти, како што се мрежни комуникации, серверски решенија, архивирање на податоци, безбедносна заштита и апликации, обезбедуваат безбројни можности во дизајнот, интеграцијата и имплементацијата на дизајнерските решенија.

Анализа на системи

Пред воведување на нови функционалности на информациско-комуникациската архитектура потребна е детална анализа на системот, што е основа за развој на квалитетен и функционален предлог проект. Поради брзиот развој на технологијата, подобрувањето на ИКТ системот е голем предизвик и бара работа, бидејќи технологијата напредува со многу побрзо темпо отколку што повеќето организации се подготвени да усвојат.

STORM Group нуди услуги за анализа на системот и неговите перформанси, технологија, приспособливост, достапност, стабилност и други аспекти. Имајќи ги предвид потребите и барањата на клиентите, предлагаме и моделираме технички понапредни решенија. Системите постојано се мигрираат со усвојување на нови технолошки способности, организациски и деловни барања кои бараат ефикасна имплементација на нови технолошки решенија со минимално влијание врз редовното работење.

Едукација

Во рамките на Storm Group, образованието е фокусирано на обука на корисниците за работа со испорачани решенија и запознавање со интегрираните технологии во рамките на решението. Во рамките на компанијата, образованието се одвива според специјално подготвени програми и содржини прилагодени на секој курс или работилница.

STORM Group има комплетно опремени училници и лаборатории со потребната опрема.